Kiadványok

Húsz év közösségszolgálat

1992-2012

Előszó

A 20 éves születésnapját ünnepli a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány. Ez egymagában is fontos esemény, mindenekelőtt az Alapítvány és a húsz éves munkájában részt vállalók szemszögéből vizsgálva.

Természetes igény mind az ember, mind pedig szervezetek életében az évfordulók kapcsán a mérlegkészítés, a tanulságok összegzése, következtetések levonása.

Ugyanakkor tekintettel arra, hogy megvalósításai, rendezvényei közéleti szereplése által jelentős hatást gyakorolt mind a közvetlen, mind pedig tágabb környezetére társadalmilag hasznosnak, az utánunk jövők számára fontosnak ítéljük tevékenységének rövid, dokumentumokra alapozott bemutatását.

Megítélésünk szerint az Alapítvány léte, kezdeményezései, tevékenysége, társadalmi, közéleti szerepvállalása jelentős hatást gyakoroltak a közösségi gondolkodás, a székely erkölcsi értékrend, a közösségi értékeink -és hagyományaink ápolásában, a társadalmi jövőkép formálásában.

A tények, az eredmények önmagukért beszélnek, megmutatják, hogy milyen utat tettünk meg és célkitűzéseink mennyiben valósulhattak meg. Ebben a kiadványban arra teszünk kísérletet, hogy az eseményekhez kapcsolódó dokumentumok bemutatásával minden érdeklődő és az utánunk jövők számára egyaránt lehetővé tegyük, ki-ki a tények alapján ítélhesse meg munkánk eredményességét, esetleges kudarcait.

Az összeállításból egyértelműen kitűnik, hogy az út nem volt akadálymentes, hogy meg kellett küzdeni a kishitűséggel, a tudatos gáncsoskodással, a szervezett ellenpropagandával és a politikai rendeltetésű elszigetelési törekvésekkel is. Ez természetes velejárója az úttörő szerepét vállalónak, így azon sem csodálkozhatunk ma már, hogy 1992-ben jogforrás hiányára hivatkozva a Maroshévízi Bíróságon maga a bejegyeztetés is értetlenkedő akadályokba ütközött, vagy a Kossuth szobor felállításának ötlete kiverte a biztosítékot és szervezett titkosszolgálati akció indult annak megakadályozására.

A dokumentumokat három nagy csoportba osztottuk, az Alapító Okiratban megfogalmazott célkitűzéseknek megfelelően.

A. Borsos Miklós művészi, szellemi és erkölcsi hagyatékának ápolása minél teljesebb megismertetése az erdélyi magyarság és székelység körében. Gyerekek és fiatalok körében végzett tehetségkutatás és tehetséggondozás támogatása

 B. A Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány közéleti szerepvállalása a fenti célok megvalósítása érdekében.

 C. Mások a Borsos Miklós Művészetéért Alapítványról–Elismerések-kitűntetések.

.

Jelen kiadvány folytatása és kiegészítése az 1998-ban kiadott TÁJÉKOZTATÓNAK.

Ennek megfelelően tartalmazza annak anyagait, természetesen a már említett szerkezeti felbontásban

Gyergyócsomafalva, 2012-06-15

A Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány Kuratóriuma

Kiadványok1


 

Borsos Miklós Emlékház katalógusa (letölthető dokumentum)

http://1drv.ms/1OdJDsk


 

Tájékoztató Borsos Miklós Alapítvány tevékenységéről (letölthető dokumentum)

http://1drv.ms/1mQhFtm


 

Tájékoztató a Borsos Miklós Alapítvány által szervezett Borsos Miklós Kárpátmedencei Alkotótáborokról 1992-2012 (letölthető dokumentum)

https://onedrive.live.com/redir?resid=D37D46AE8490A145!110&authkey=!ABf0vI7cl08BK9A&ithint=file%2cdocx


 

Jakab Antal korabeli levelei (letölthető dokumentum)

https://onedrive.live.com/redir?resid=D37D46AE8490A145!109&authkey=!ABUEuwrTuzUEqg4&ithint=file%2cPDF

Borsos Miklós portréfilm (Tihany, 1970)

https://youtu.be/kHiGfk12kf8


 

Videófelvétel a 2000-es évi Borsos Miklós Alkotótáborról

https://www.youtube.com/watch?v=HvQ4x9BI40M&feature=youtu.be