Kiállítások

A Borsos Miklós Emlékházban látható Borsos Miklós hagyatékról ízelítőt kaphatunk a Virtuális Székelyföld panorámikus honlapon, az alábbi link segítségével:

http://virtualisszekelyfold.ro/index2.html

Az oldalon a múzeumok kategóriára kattintva keresheti ki a Borsos Miklós Emlékházat.

AGFA DIGITAL CAMERA

 

 

Ízelítő a Borsos Miklós Emlékházban található Borsos Miklós hagyaték műtárgyairól

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

AGFA DIGITAL CAMERA AGFA DIGITAL CAMERA

 

 

A Borsos Miklós Emlékház –  állandó anyaga mellett- több időszakos tárlatnak adott otthont illetve számos vándorkiállítás szervezését kezdeményezte Erdély- és Magyarország-szerte. 

AGFA DIGITAL CAMERA

1.BORSOS MIKLÓS EMLÉKKIÁLLÍTÁS-Gyergyószentmiklós, 1993

Szeptember 17-én Borsos Miklós emlékkiállítás a Gyergyószentmiklós-i Művelődési Házban.

A Borsos Miklós Alapítvány,

A Nyíregyházai Városi Galéria

és a budapesti Interetnica Alapítvány

tisztelettel meghívja Önt, családját és barátait. 1993. szeptember 17-én (péntek) 16 órára

A Borsos Miklós Emlékkiállítás

és  a Sóstói Nemzetközi Éremművészeti és Kisplasztikai Alkotótelep

kiállításának ünnepélyes megnyitójára, melynek helye a Gyergyószentmiklósi Művelődési Ház. Megnyitót mond MÉSZÁROS LÁSZLÓ, országgyűlési képviselő.Tárlattervezést tart PROKAI GÁBOR, művészettörténész.A megnyitón jelen lesz Borsos Miklósné, a művész felesége. Közreműködik a Domokos Pál Péter Kulturális Egyesület énekkara.

A rendezvény sikeresnek bizonyult. Sajnos a művész özvegye özv. Borsos Miklósné Kéry Ilona egészségügyi okok miatt nem vehetett részt.

A kiállítást bemutattuk Csíkszeredában, Marosvásárhelyt Sepsiszentgyörgyön, és mindenütt nagy érdeklődés követte.

 

2.BORSOS MIKLÓS KIÁLLITÁS – Gödöllő, 1998

Időpont: 1998. Június 11.-14.

Helyszín: Gödöllői Királyi Kastély

Szervező: Borsos Miklós és Kéry Ilona Alapítvány A Borsos Miklós Emlékkiállításon, Gödöllőn és Győrben az alábbi művészetpártolók vettek részt:

Borsos Géza, Bancsi Edit, Borsos Gábor, Borsos Enikő, Borsos Magdolna, Dr. Fülöp László, Páll Ibolya, Karancsi Sándor, Székely Ernő, Ferenczy J. Mónika, Gál Éva Emese, Burján Enikő, Kolozsi Aranka, Szabó Szilveszter, Küsmödi Éva, Porzsolt Erzsébet, Csíki Margit, Bajkó Rozália

Borsos Géza beszéde, amely elhangzott a Gödöllői Borsos Miklós Emléknapon

Tisztelt hölgyeim és uraim.

Igen nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy itt az Anyaország szívében, ebben a történelmi környezetben, mely méltán példázza azt, hogy hogyan lehet múltunk megbecsülését újból helyre állítani, szólhatok önökhöz a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány nevében, az alapítványról.  Az, hogy most ezt megtehetem Borsos Miklós érdeme.

A vonatban utazva azon tűnődtem, hogy ha a Gyergyócsomafalvi alapítványról szólok, tevékenységéből mit is vegyek be a felsorolásba.

Valahányszor nekirugaszkodtam a sikerlista összeállításának, gondolataimat mindig elnyomta Borsos Miklós előtűnő arca, amikor csüggedni látszó otthoni beszámolómat azzal nyugtázta, hogy  “mi egy nagy tehetséggel és életerővel megáldott nemzet vagyunk. Bizonysága ennek a tény, hogy ezer év elteltével is még itt vagyunk, meg kell azonban tanulnunk gazdálkodni ezzel a tehetséggel és vitalitással.” Arcáról hit és meggyőződés sugárzott.

Meg kell hát tanulnunk felszínre segíteni a tehetséget és meg kell tanulnunk gazdálkodni értékeinkkel!

Meggyőződésünk, hogy változtatni ezen csak a társadalom mélyrétegeiben, a fiatalság, a gyerekek szintjén elkezdett, a hit és keresztényi erkölcs értékeire épülő munkával lehetséges. Ehhez hiteles emberek, igazi értékek kellenek.
Keserűen kellett ráébrednünk 89 után, hogy az erdélyi magyarság, ezen belül a székelység, mely országnyi népesség, mennyire megrendült hitében, erkölcsileg mennyire szétzilált és mennyire elbizonytalanodott értékrendszerében, nemzeti tudatában.

A Borsos Miklós életmű ilyen hiteles alkotás, melyen átsugárzó szellemiség és emberi magatartás példaértékű egyetemes érték!

Ennek az életműnek a megismertetése, szellemi hazatelepítése, beépülése otthoni közösségi és egyéni életünkbe segíti eligazodásunkat, saját értékeink tudatosítását.

A hazatérést nem csak képletesen értjük, hisz eddigi legnagyobb teljesítményünk épp az, hogy 1995. június 29-én Gyergyócsomafalván köztéren felállíthattuk és ünnepélyes keretek között felavattuk a Flóra szobor bronz változatát. Ez Borsos Miklós első Erdélyben, köztéren felállított alkotása.

Ezúttal is szeretném megköszönni Borsos Miklósné- Kéry Ilonának az Alapítványnak nyújtott folyamatos segítségét, mely nem csak anyagiakban, de eligazító tanácsaival is sokat segítette munkánkat. Így válhatott lehetségessé, hogy ma már az Alapítvány munkája közismertté vált, része az erdélyi magyar közművelődésnek, kialakulhatott körülötte az a műhely jellegű csoportosulás, mely tudatosan vállalja az Alapítvány céljait és aktívan közreműködik ezek megvalósításában.

Legújabb tervünk, melyet programmá szeretnénk fejleszteni az 1899 június 12-én  Marosvásárhelyen felállított és a román sovinizmus által 1920-ban megsemmisített Kossuth szobor újjáélesztése. Újbóli felállítását Gyergyócsomafalván, az alkotó Köllő Miklós szülőfalujában 2000. június 29.-re tervezzük, a keresztény államalapítás ezredik évfordulójának tiszteletére.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Gödöllő, 1998, július                                                             Borsos Géza

3. BORSOS MIKLÓS SZOBRÁSZMŰVÉSZ II. ERDÉLYI VÁNDORKIÁLLÍTÁSA

2004-2006

HELY TELEPŰLÉS IDŐPONT MEGNYITJA
1 Tarisznyás Márton Múzeum Gyergyószentmiklós 2004. május 7

18 óra

Balázs József festőművész
2 Haáz Rezső Múzeum és Képtár Székelyudvarhely 2004. május 25

17 óra

Balázs József festőművész
3 Kriterion Galéria Csíkszereda 2004. június 25

17 óra

Balázs József festőművész
4 Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Gyergyóditró 2004. július 9

18 óra

Balázs József festőművész
5 Nőszövetség Székháza Kolozsvár 2005. január 27

16 óra

Ft. Kozma Imre atya, a Borsos Miklós – Kéry Ilona Alapítvány kuratóriumának tagja és Kratochwill Mimi művészettörténész
6 Városi Képtár Kovászna 2005. október 16

12.30 óra

Gazda József író
7 VIGADÓ Kézdivásárhely 2005. november 27

12.30 óra

Deák Ferenc – magyar szakos tanár és Ft. Kozma Imre atya, a Borsos Miklós – Kéry Ilona Alapítvány kuratóriumának tagja
8 SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM Sepsiszentgyörgy 2006. január 27

18 óra

Jánó Mihály művészettörténész és Ft. Kozma Imre atya, a Borsos Miklós – Kéry Ilona Alapítvány kuratóriumának tagja
9 BERNÁDY Ház Marosvásárhely 2006. március 18

12 óra

Nagy Miklós Kund, a Dr. Bernády György Közművelődési Alapítvány alelnöke, Kratochwill Mimi művészettörténész

4. BORSOS MIKLÓS EMLÉKÜNNEPSÉGEK, 2006

A Kossuth-díjas szobrászművész tiszteletére a Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda, a Budapesti Borsos  Miklós-Kéry Ilona Alapítvány és a Borsos Miklós Művészetéért Alapítvány emlékünnepséget szervezett a következő helységekben:

Tihany

A Tihanyi Apátság kiállítóterme augusztus 12-én d.e. 11 óra

Budapest

Szent István Kápolna  augusztus 13-án 9 órától szentmise, emléktábla avatás a Romer Flóris utcában, koszorúzás  a  Farkasréti temetőben

Nagyszeben

A Nagyszebeni Magyar Kulturális Iroda Klubtermében kiállítás és ünnepi megemlékezés augusztus 25-én 18 órától

Gyergyócsomafalva

A Köllő Miklós Általános Iskola dísztermében ünnepi megemlékezés augusztus  26-án 20 órától

5.BORSOS GÁBOR GRAFIKUSMŰVÉSZ IDŐSZAKOS TÁRLATA A 20. ÉVFORDULÓ ALKALMÁVAL AZ EMLÉKHÁZBAN, 2012

TISZTELT  LÁTOGATÓ

Ajánlás

(a kiállítás margójára)

            Ennek a szerény kiállításnak az anyagát úgy próbáltam megválogatni,hogy hordozza azt a hitemet, miszerint ebben a mai gyorsan változó, rohanó, zavaros, agresszív és értékromboló világunkban is van kapaszkodónk, van szilárd fogódzónk, ami állandó,ami akarva – akaratlanul meghatározó az életünkben. Ez pedig a Rend a világban. A mindenek fölötti Rend –ami végső soron áthatja a természetet, az életünket, ami ha furcsa módon is – vagy éppen természetesen – a változás állandóságában, és az állandóság változatosságában mutatja magát. Születés és halál. Ez a rend. A végtelen változatosság beágyazva az állandóságba. Ebben rejtőzik minden, erre egyszerűsödik le minden, ebből bomlik ki minden – minden más, ami e két véglet között megtörténhet, átélhető lehet. Ennek függvényében lesz számunkra a világ szép, vagy rút, felemelő vagy groteszk, tragikus vagy éppen komikus, igaz vagy hamis, jó vagy rossz…más szóval emberi, esztétikus, igazságos, vagy éppen erkölcsös…

Rend a természetben, rend az emberi sorsban…Születés és halál, évszakok váltakozása –  az emberi sorsnak krisztusi sorspélda szerinti megélése… Állandóságok a maguk végtelen változatosságában. Születés, rendeltetés, küzdelem, boldogság, szenvedés, halál – emberi sorsok egy közös „beágyazottságban”- elszakíthatatlanul a szülőföld  kitörülhetetlen anyai vonzalmának érzéseitől.

Ilyen, és ehhez hasonló gondolatok, érzések vezettek e pár kép megválogatásánál. Kérem tekintsék meg őket – tegyék próbára a képeket, a képekben önmagukat.

Tisztelettel

Borsos Gábor

6.KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSOK A BMMA KEZDEMÉNYEZÉSÉVEL

     2000-2012

1. Nagy Gábor
Csíkszereda 2000.szept.2 festészet Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
2. Csata Jenő
Csíkszereda 2000.szept.15 festészet Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
3. Simon Miklós
Szeged 2000.okt.29 festészet Etnographia
Gyergyóiensis Tájház Gyergyószentmiklós
4. Csiki Margit
Gyergyószentmiklós 2001. aug.12 színes terrakotta Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
5. Csata Jenő
Csíkszereda 2001.szept.15 festészet Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
6. Portik Sándor
Gyergyószentmiklós 2001.okt.17 festészet Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
7. Tímár Károly
Gyímesfelsőlok 2001.jan.28 grafika Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
8. Moldován Zsolt
Szőcs A.Zsolt
Csíkszereda 2001.okt.18 festészet Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
9. Csiki Margit
Gyergyószentmiklós 2001.aug.12 színes terrakotta Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
10. Gaál Margit
Sepsiszentgyörgy 2002.ápr.14 nemez Nágyes Motel
Gyergyószentmiklós
11. Fekete Pál
Marosvásárhely 2002.május 29 kisplasztika Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
Borsos Gábor 2002. június 28 grafika Borrsos Miklós Emlékház Gyergyócsomafalva
12. Varga Lajos
Budapest 2002.szept.20 fotókiállítás Borrsos Miklós Emlékház Gyergyócsomafalva
13 Fuják Gyula
Budapest 2002.nov.5 fotókiállítás Borsos Miklós Emlékház
Gyergyócsomafalva
14. Antal Imre
Gyímesbükk 2002.dec.10 festészet Borsos Miklós Emlékház
Gyergyócsomafalva
15. Fekete Pál
Marosvásárhely 2003.május 29 kisplasztika Borsos Miklós Emlékház Gyergyócsomafalva
16. Siklódi Zsolt és Sánta Csaba
Szováta 2003.szept.30
grafika
kisplasztika Borsos Miklós Emlékház
17. Keresztes Györgyi
Csíkszereda 2003.okt.17 festészet Borsos Miklós Emlékház Gyergyócsomafalva
18. Ssabó Árpád
Csíkszereda 2003.dec.18 festészet Borsos Miklós Emlékház
19. Török Éva-Cecília
Gyergyóalfalu 2004.március 7 textil,nemez Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
20. Páll Etelka
Gyergyószentmiklós 2004.jún.15 textil,székelyfestékes Borsos Miklós Emlékház Gyergyócsomafalva
21. Csata Jenő
Csíkszereda 2004.aug.26 festészet Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
22. Nagybányai kortárs festők kiállítása 2004.okt.22 festészet Borsos Miklós Emlékház Gyergyócsomafalva
23. Borsos Gábor
Gyergyószentmiklós 2004.dec.17 grafika Borsos Miklós Emlékház
24. Gál Éva Emese
Gyergyószentmiklós 2005.május 12 festészet Borsos Miklós Emlékház
25. Dániel Margit
Gyergyószentmiklós 2005.jún.7 textil,makramé Fenyőliget Panzió
Gyergyóújfalu
26. Simon Miklós és Barkos Beáta
Szeged 2005.aug.2 festészet és tűzzománc Borsos Miklós Emlékház
Gyergyócsomafalva
27. Csata Jenő
Csíkszereda 2005.aug.8 festészet Borsos Miklós Emlékház
28. Páll Zoltán
Gyergyóalfalu 2005.szept.1 festészet Borsos Miklós Emlékház
29. Balázs József
Gyergyóalfalu 2006.febr.26 festészet Borsos Miklós Emlékház
30. Incze Róbert
Gyergyóalfalu 2006.április 28 grafika Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
31. Csata Jenő
Csíkszereda
Csata Beáta
Gyergyócsomafalva 2006.jún.22 festészet
kerámia
Borsos Miklós Emlékház
Gyergyócsomafalva
32. Porzsolt Erzsébet
Gyergyószentmiklós 2006.aug.6 festészet Borsos Miklós Emlékház
33. Pécsi Dániel
Budapest 2006.szept.29 címerkiállítás Borsos Miklós Emlékház
34. Baricz Dezső
Gyergyószentmiklós 2006.okt.14 festészet Borsos Miklós Emlékház
35. Dániel Margit
Gyergyószentmiklós 2006.dec.13 textil,makramé Borsos Miklós Emlékház
36. Fehér Gizella
Gyergyócsomafalva 2007.márc.15 tojásírás Borsos Miklós Emlékház
Gyergyócsomafalva
37. Bem hazatérése 2007.ápr.3 fotókiállítás Borsos Miklós Emlékház
38. Pitulea Mária
Bukarest 2007.aug.3 festészet Négyes Motel
Gyergyószentmiklós
39. Tomos Tünde
Kolozsvár 2007. nov.9 grafika Borsos Miklós Emlékház Gyergyócsomafalva
40. Kolumbán Barna Csongor
Gyergyószentmiklós 2008.febr.15 grafika Tarisznyás Márton Múzeum
Gyergyószentmiklós
41. Petrás Mária
Magyarország 2009.május 24 kerámia Borsos Miklós Emlékház
Gyergyócsomafalva
42. Dániel Margit
Gyergyószentmiklős 2009.szept.12 textil,makramé Nosztalgia kávéház
Gyergyószentmiklós
43. Madarász Rozália
Gyergyócsomafalva 2009.nov.14 festészet Borsos Miklós Emlékház
Gyergyócsomafalva
44. Lemhényi Zsolt
Gyergyószentmiklós 2010.febr.18 grafika Nosztalgia kávéház
Gyergyószentmiklós
45. Török Éva-Cecilía 2010.május 9 textil,nemez Nosztalgia kávéház
Gyergyószentmiklós
46. Gyergyói Népfőiskola tanítványainak évzáró kiállítása 2010.jún.10 grafika,festészet Nosztalgia kávéház
Gyergyószentmiklós
47. Porzsolt Erzsébet
Gyergyószentmiklós 2010.jún.27 festészet Borsos Miklós Emlékház
Gyergyócsomafalva
48. Csata Jenő
Csíkszereda 2011.jún.28 festészet Borsos Miklós Emlékház
Székely jelképek Borsos Miklós Művelődési otthon                                                                                               49. Gál Éva-Emese 2012.ápr:20 festészet Borsos Miklós Emlékház